Tin tức 24h, chia sẻ thông tin đời sống hàng ngày

Vào ngày 8/9, Sở Y tế đã gửi tờ trình tới UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn sau ngày 15/9. Trong tờ trình có đưa ra dự kiến một số điều kiện để người dân được cấp "Thẻ xanh COVID".Cụ thể, những điều kiện đó bao gồm:

- Một người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ khi tiêm đúng số mũi khuyến nghị theo quy định của hãng vắc xin và sau khoảng thời gian cần thiết để tạo kháng thể tính từ khi tiêm mũi cuối cùng theo quy định của hãng vắc xin:

2 tuần sau liều thứ hai trong 2 liều, chẳng hạn như vắc xin AstraZeneca...

2 tuần sau khi tiêm vắc xin một liều, chẳng hạn như vắc xin Janssen của Johnson & Johnson

- Người nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 6 tháng

Cũng trong dự thảo này, Sở Y tế đã kiến nghị những hoạt động được phép theo từng đối tượng:

Trong điều kiện thực hiện Chỉ thị 15:

- Người tiêm đủ 2 mũi; F0 khỏi bệnh dưới 65 tuổi, không bệnh nền sẽ được đến/tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng (ngoài trời, trong nhà); được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài.

- Người tiêm đầy đủ 2 mũi; F0 khỏi bệnh trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người chỉ tiêm 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin có liệu trình 2 mũi): được đến/tham gia các hoạt động tại nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi du lịch, đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiếu 2m khi tiếp xúc trực tiếp.

Trong điều kiện thực hiện Chỉ thị 16:

- Người tiêm đủ 2 mũi; F0 khỏi bệnh dưới 65 tuổi, không bệnh nền: được đến/tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám... được đi học, đi làm, hoặc đi công tác nội địa.

- Người tiêm đầy đủ 2 mũi; F0 khỏi bệnh trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người chỉ tiêm 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin có liệu trình 2 mũi): hạn chế đến/tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, cần tuần thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc trực tiếp.